İŞ BİRLİĞİ KURUMLAR PROJESİ

Proje Kapsamı

İş birliği kurumları projesi firmaların bünyesinde bulunduğu ticaret odaları, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları gibi kurumlar ile Forie arasında yapılan iş birliğini ifade etmektedir.

Proje Hedefi

Bu proje ile uluslararası ticaretin önemli gereksinimleri olan müşteri/tedarikçi bulma, doğru veri erişimi, tanıtım ve karşılıklı güven konularına çözüm üretilerek hem firmaların ticaretinin gerçekleşmesine, kapasitesinin artmasına hem taraf kurumaların etkinliğine hem de ülkelerin gelişimine katkı hedeflenmektedir.

Proje İle Tüm Taraflara Fayda Bu proje ile iş birliği kurumların bünyesinde bulunan uluslararası ticaret yapan yahut yapma potansiyeline sahip firmalar, Forie sistemini kullanarak dünyanın birçok farklı ülkesinden sisteme girilen alım taleplerini ve satış tekliflerini görebilmekte, farklı pazarları analiz edebilmekte ve reklam çalışmalarıyla uluslararası alanda markalarını bilinir kılma imkanına erişmektedir.firmaların yanında iş birliği kurumlarının forienin internet sitesi ve diğer dijital iletişim araçlarında görünür hale gelmesi için çalışmalar yapılmaktadır.böylelikle iş birliği kurumlarının, uluslararası ticaretin paydaşı olan, özel, kamu yahut sivil alanda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve şahıslar tarafından daha bilinir hale gelmesine katkı sağlanmaktadır.forie olarak, proje taraflarına değer katmayı ve bu değeri sürdürülebilir hale getirmeyi önemsemekteyiz.firmaların sadece sistemi kullanmasını yeterli görmemekte, sistemin etkin kullanılarak en yüksek çıktının elde edilmesini arzulamaktayız.bu sebeple firmalara proje sürecinde sistem kullanımı, hedef pazar analizi, uluslararası ticaret gibi konularda ücretsiz eğitimler düzenleyerek firmaların daha doğru müşteriye / tedarikçiye erişmesi ve daha etkin sonuçlar elde etmesini amaçlamaktayız.
İş Birliği Kurumları?
  • Kamu İlişkili Kurumlar: Ticaret Ve Sanayi Odaları, Borsalar…
  • Sivil Toplum Kuruluşları: Mesleki Dayanışma, Ticaret Ve Girişimciliği Destekleme, Uluslararası İlişki Geliştirme Alanlarında Faaliyet Gösteren Dernek, Vakıf, Kooperatif Ve Merkezler…
  • Bölgesel Kurumlar: Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar…
  • Yurt Dışındaki Karşılık Kurumlar
Projenin İşleyişi
Proje 6 Aşamadan Oluşmaktadır.
  • İlk olarak karşılıklı değer üretmeye müsait olan kurum seçilerek irtibata geçilir ve kendilerine sistem tanıtımı yapılır.
  • Anlaşma sağlandığı takdirde süreci, oluşturulan fırsatları ve karşılıklı sınırları ve yükümlülükleri teminat altına almak adına protokol imzalanır.
  • Ardından proje yapılan kurumun işaret edeceği, üzerinde mutabık kalınan firmalar (uluslararası ticaret yapan ya da yapma potansiyeline sahip) sisteme eklenerek profilleri oluşturulmaktadır.
  • Profiller oluşturulduktan sonra demo üyelikleri tanımlanır ve firmalara ilgili eğitimler verilir.
  • Süreç devam ederken, sistem deneyimlerini öğrenmek için kurum proje uzmanları tarafından şirketlerle iletişime geçilir.
  • Sürecin sonunda firmalar Premium olarak üyeliklerini yükseltebilir veya sistemde ücretsiz üye olarak kalmaya devam edebilirler.

“İleri teknoloji ve uzman ekibimizin desteği ile firmaları doğru hedef kitleye ulaşmaya, sistemi etkin kullanmaya teşvik ediyor ve bu sayede firmaların uluslararası ticaretini artırıyoruz“

“ Proje kapsamında tarafınızca belirtilen firmalaraçeşitli özel indirimler ve ayrıcalıklar yapılacaktır.”. Detaylı bilgi için iletişime geçmekten çekinmeyiniz.